• Polish: Zamek w Międzylesiu
  • German: Schloss Mittelwalde