The Castle of the Sulkowski Princes (Polish: Zamek Książąt Sułkowskich) in Bielsko-Biala.