en/de/pl 《

Niemniej jednak


„Znalazłem się w malowniczo położonym Velburgu, który od razu przyciągnął moją uwagę ruinami baszty obronnej o kształtach wręcz idealnie nadających się na ikonkę jakiegoś programu antywirusowego.”