en/de/pl 《

Neologiczny globternik


„Kawa w termosie, owoce w pojemniku i dużo ruchu na swieżym powietrzu to typowe atrybuty nowoczesnego globternizmu.” O projekcie: www.globternik.pl