en/de/pl 《

Neologiczny globternik


„Kawa w termosie, owoce w pojemniku i dużo ruchu na swieżym powietrzu to typowe atrybuty nowoczesnego globternizmu.” O projekcie: www.globternik.pl

Kawa

Kawa
Mam do dyspozycji kawy mniej lub bardziej kwaśne, mocne lub słabe, aromatyzowane lub naturalne, popularne lub elitarne albo wreszcie już zmielone lub jeszcze w ziarnach....
Read more