en/de/pl 《

Śliwka i Tokaj Węgierscy


„Tu, w stolicy Węgier, wszystko zdaje się być większe, bardziej okazałe – począwszy od Budynku Parlamentu poprzez Zamek Królewski aż do kamienic o fasadach tak eleganckich jak i nowoczesnych.”