• Black-headed gull
  • Lachmöwe
  • Mewa śmieszka