• Norway maple 
  • (Der) Spitzahorn 
  • Klon zwyczajny