Phylloscopus trochilus

  • Willow warbler
  • (Der) Fitis(laubsänger)
  • Piecuszek: “Model podaje się więc za piecuszka, na co wskazywać ma jego nóżka, bo jest pomarańcz i brązu trochę. Reszta zakryta, bo zwierze płoche.”.
By Published On: 2022/06Last Updated: 2022/12Categories: AvesDaily Views: 1Total Views: 245