przykład jasnego przekazu o wyraźnym zabarwieniu emocjonalnym

przykład jasnego przekazu o wyraźnym zabarwieniu emocjonalnym