A, bo na mentalność wpływ ma także ruch.

A, bo na mentalność wpływ ma także ruch.