Zazwyczaj okrągła, obronna budowla prowadząca do murów miejskich poprzez ufortifikowane przejście zwane szyją, to barbakan. Natomiast swojskie miano Rondla nosi ze względu na swój kształt Barbakan w Krakowie, który dziś stoi samotnie, nikomu nie broniąc już dostępu do miasta. Pomiędzy dawnymi murami „szyi” przechadzają się liczni turyści.

Po turecku barbakan, po swojsku rondel.

Po turecku barbakan, po swojsku rondel.

Charakterystyczna budowla, jaką jest barbakan, jest mi również znana z Warszawy. Wnętrze stanowi tam przejście dostępne dla wszystkich, po którego bokach rozstawione są stanowiska artystów malarzy, prezentujących swoje prace. Krakowski Rondel także zapewnia dodatkowe atrakcje. Barbakan w Krakowie to obecnie miejsce różnych wystaw i imprez kulturalnych, na przykład pokazów tradycyjnych tańców.

Rondel z półprofilu

Rondel z półprofilu

Krakowski Rondel pozostaje w mojej pamięci co prawda jako samotnik, ale jedynie architektoniczny. Stojąc przy ruchliwej ulicy i witając turystów zmierzających w stronę zabytkowej miejskiej starówki, z pewnością nie stroni od towarzystwa.