Kilka ciekawostek o Celtach.

Dr Roman Macioszek

Dr Roman Macioszek

Germanista, badacz literatury i tłumacz

Roman Macioszek uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 2007, tytuł doktora germanistyki, specjalność literaturoznawstwo. Jego książka Der Schweidnitzer Verlag L. Heege und die Zeitschrift „Wir Schlesier!”(1920-1939). Eine literatursoziologische Studie ukazała się w drezdeńskim wydawnictwie Neisse Verlag w roku 2012.

Dr Macioszek jest także autorem tekstów i haseł encyklopedycznych w pracach zbiorowych:

  • Liegnitzer Literaten und Künstler in der Schweidnitzer Zeitschrift „Wir Schlesier!” [w:] Literarisches Liegnitz (Dresden – Wrocław 2008),
  • Die Sorauer Episode im Leben Johann Gottlieb Milichs (1678-1726), [w:] Hereditas Culturalis Soraviensis, (Dresden 2010),
  • Ziemia wałbrzyska w „Listach o Śląsku” Johna Quincy Adamsa, [w:] Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność (Wałbrzych 2014).

W roku 2021 opublikował cztery artykuły związane z Wiedniem:

  • Cmentarz Centralny,
  • Hofburg oraz
  • Mexikoplatz [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, Poznań 2021), jak też
  • Polskie miejsca pamięci na wybranych nekropoliach Wiednia s. 191-198 [w]: Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego. Animatorzy życia artystycznego – tłumacze – instytucje kultury, Wrocław 2021.

Wykazy