Most Wolności z widokiem na Devinską Kobylę.

Most Wolności z widokiem na Devinską Kobylę

Most Wolności na Morawie łączy austriacką gminę targową Engelhartstetten z należącą do Bratysławy dzielnicą Devinska Nova Ves. Po zejściu na stronę słowacką w ciągu około półgodzinnego spaceru dotrzeć można do południowo-zachodniego krańca Małych Karpat, którego najwyższym na tym odcinku szczytem jest wyniesiona na 514 m n.p.m. Devinska Kobyla.

Rowerowy Most Wolności

Począwszy od wybudowanego tu w roku 1771 drewnianego mostu o łukach murowanych, który trzydzieści osiem lat później wręcz spłynął w dół rzeki za sprawą zatoru lodowego, poprzez jego rekonstrukcję w roku 1813, którą wysadzono w powietrze w czasie konfliktu zbrojnego pomiędzy Prusami a Austrią, aż do ponownie odbudowanego mostu, zniszczonego wszakże w roku 1880 poprzez kolejny zator lodowy, połączenie obu krajów na tym odcinku było wyzwaniem, któremu spróbowano w końcu sprostać poprzez zorganizowanie przepraw promowych. Rozwiązanie to straciło jednak sens po zakończeniu Wielkiej Wojny, gdy ustanowiono na Morawie granicę pomiędzy Austrią a nowo powstałą Czechosłowacją. Do ponownego połączenia obu brzegów doszło ostatecznie dopiero 22 września 2011 roku, w dniu otwarcia Cyklomostu svobody – Rowerowego Mostu Wolności. Nazwa nawiązuje do pragnienia politycznej wolności, za które kilkaset osób zapłaciło życiem podczas próby ucieczki ze Słowacji na teren Austrii w czasach tak zwanej Żelaznej kurtyny.

Devinska Kobyla w Małych Karpatach

Widoczna z prawej strony zdjęcia góra, jest narodowym rezerwatem przyrody oraz najwyżej położonym punktem w Bratysławie. Tu zaczynają się Małe Karpaty – pasmo górskie stukilometrowej długości, rozciągające się od stolicy kraju do Nowego Miasta nad Wagiem. Wyprawa wzdłuż, na północny-wschód, to przygoda z odkrywaniem ukrytych w lasach zamków i ruin. Jako przedsmak spróbować można podejścia do starej placówki legionów rzymskich, rozbudowanej w średniowieczu do rozmiarów całkiem pokaźnej twierdzy – zamku Devin, leżącego u stóp Devinskiej Kobyly, na idealnie wybranym do tego celu naddunajskim wzgórzu.

Meandry historii

Most Wolności nie tylko fizycznie połączył na tym odcinku oba kraje, ale też przyczynił się swoją nazwą do wypracowania swoistego kompromisu, na jaki zdobyć musiały się władze kraju związkowego Dolna Austria oraz politycy słowaccy. Strona austriacka zaproponowała mianowicie nazwę Most Marii Teresy, strona słowacka zaś posłużyła się plebiscytem internetowym, w którym jednak ku jej konsternacji zwyciężyła propozycja Most Chucka Norrisa. Jak nie trudno było się domyślić, ten oryginalny pomysł również nie spotkał się z aprobatą decydentów. W końcu ustalono, że najlepiej będzie przyjąć nazwę Most Wolności.

Start / Europa / Słowacja / Most Wolności z widokiem na Devinską Kobylę

Opublikowano: 2018/01Zaktualizowano: 2023/05Kategorie: SłowacjaWyświetleń: 938