Owady badał wciąż entomolog,
prolog do książki swej taki pisząc:
„To ważka sprawa: odonatolog
skrzydeł dostaje o ważkach słysząc.