• Wczoraj nie rozłożyłeś prania, jak prosiłam.
  • Rzeczywiście…
  • No, od samego mówienia się nie rozwieszą!