Sisi

Elżbieta (1837-1898), cesarzowa Austrii i królowa Węgier.