Ukształtowanie szczególnie poszukiwanej przez pracodawcę osobowości nie wymaga brnięcia w wyższe wykształcenie, kojarzące się powszechnie z poczuciem bezpieczeństwa i charakterystyczne dla osób stawiających wyłącznie na doświadczenie zawodowe. Osobowość jest mianowicie kształtowana w oparciu o mnogość innych czynników, pośród których wymienić można na przykład więzi rodzinne, krąg przyjaciół i wpływ środowiska w sensie zamieszkiwanej miejscowości, czy też państwa.

Dla wszystkich, którzy odczuwają dyskomfort wynikający z niepełnego wykształcenia zawodowego, przedstawiam w umownym podziale na grupy według wzrostu, trzy sugestie, dzięki którym poczucie własnej wartości może wzrosnąć, co przełoży się zapewne na większe szanse zdobycia zatrudnienia:

1. Dla osób niskich:

„Regularnie uzupełniam wykształcenie w oparciu o studium we własnym zakresie”,

2. Dla osób o wzroście średnim:

 „Być może brakuje mi jeszcze pewnych umiejętności, ale potrafię poprawnie przeczytać na głos cały tekst tego artykułu, czym wyróżniam się spośród pozostałych 7450 milionów ludzi”,

3. Dla osób wysokich:

„mój kościec wysoko się wykształcił, dzięki czemu patrzę na świat z innej perspektywy”.

W 2017 roku populacja światowa osiągnęła 7,5 mld ludzi.