Podczas wycieczki po centrum informacyjnym Parku Narodowego Łęgów Naddunajskich, które znajduje się na zamku Schloss Orth, mogłem dowiedzieć się od przewodnika wielu ciekawych rzeczy o ekosystemie regionu a także zadawać pytania.

 

Informacje, które sobie zapisałem, to:

 

  • W tym parku narodowym występuje około 6000 gatunków roślin i zwierząt, z czego 2/3 to owady;
  • Połowa wszystkich gatunków winorośli uprawianych na świecie pochodzi właśnie od pewnego rosnącego tu szczepu;
  • Płeć żółwiowych bejbików jest zależna od temperatury jaj, w których wzrastają;
  • Również w tym rejonie trzebiono niegdyś populację bobrów, traktując je jako ryby i jedząc w piątki bez wyrzutów sumienia, gdy Kościół katolicki nakazywał w te dni powstrzymywanie się od spożywania mięsa;
  • Wierzby bez problemu mogą przetrwać nawet 300 dni, będąc całkowicie pokryte wodą w wyniku powodzi;
  • Ludzi tną komarzyce, komary mają inne zajęcia.