• California redwood
  • Küstenmammutbaum
  • Sekwoja wieczniezielona