• Wild boar
  • (Das) Wildschwein
  • Dzik euroazjatycki