• Map in a resting position
  • (Das) Landkärtchen bzw. (der) Landkärtchenfalter in Ruheposition
  • Rusałka kratkowiec w pozie spoczynkowej