• Crucian carp from Lake Öreg in northern Hungary is closely watching a seagull standing on its shore.
  • Die Karausche vom Öreg-See in Nordungarn beobachtet genau eine Möwe, die an ihrem Ufer steht.
  • Karaś pospolity z jeziora Öreg w północnych Węgrzech przyglądaja się uważnie mewie stojącej na jego brzegu.