Turdus merula

  • Common blackbird
  • (Die) Amsel
  • Kos

Common blackbird (Turdus merula).

Common blackbird (Turdus merula).

Common blackbird (Turdus merula), zoomed.

Common blackbird (Turdus merula), zoomed.

Start / Digital Naturalist / Animalia / Aves / Turdus merula

Published On: 2021/05Last Updated: 2023/06Categories: AvesViews: 370