Moneta z okazji 100-lecia Reformacji w Saksonii, wybita tam w roku 1617 przez norymberskiego medaliera Christiana Malera. Fotografia wykonana w styczniu 2023 roku w Galerii Obrazów Starych Mistrzów (Gemäldegalerie Alte Meister) w Drezdeńskim Zwingerze, opublikowana dzięki uprzejmości działu prasowego Drezdeńskich Państwowych Zbiorów Sztuki (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Moneta z okazji 100-lecia Reformacji w Saksonii w roku 1617

Złota moneta okolicznościowa z okazji 100-lecia Reformacji w Saksonii [1], wybita tam w roku 1617 przez norymberskiego medaliera Christiana Malera (1578-1652), za panowania elektora Jana Jerzego I. Wettyna.

Awers (na zdjęciu tytułowym)

Motywem głównym jest wyeksponowana na ozdobnym stole (ołtarzu) Biblia w pozycji otwartej, z napisem łacińskim w górnym łuku monety: Verbum Domini Manet In Aetern: (Verbum Domini Manet In Aeternum), znaczącym po polsku: „słowo naszego Boga* trwa wiecznie”. To znane z czasów Reformacji hasło tego ruchu religijnego zaczerpnięto z biblijnej księgi Izajasza [2]. Osoba stojąca po lewej stronie stołu, elektor saski Fryderyk III. (1463-1525), oraz widoczny po prawej Marcin Luter (1483-1546), kierują swoją uwagę odpowiednio na Imię Boże (pisane alfabetem hebrajskim zgodnie z zapisem po Niewoli Babilońskiej) oraz Biblię.

*dosłownie Pana według tekstu łacińskiego na monecie, jednak Boga według tekstu Biblii.

Rewers (opis bez zdjęcia)

D.S.G. Iubilaeus Pri(mus) Refor(mati) Per D.M.Lutheru(m) Papatus Anno M.D.C XVII. CUM PRIVI CAE. C. M.)

– dwie ostatnie litery to inicjały medaliera, Christiana Malera.


Linki zewnętrzne

  1. [↑] Średnica 41,05 mm, waga 27,577 g, w oparciu o {niemieckojęzyczny opis monety} opublikowany przez Drezdeńskie Państwowe Zbiory Sztuki.
  2. [↑] Tłumaczenie współczesne: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, {Izajasza 40:8}.

Materiał ilustracyjny

Zdjęcie tytułowe złotej monety pamiątkowej z okazji 100. rocznicy Reformacji w Saksonii, wykonane w styczniu 2023 r. na wystawie stałej w Drezdeńskim Gabinecie Monet dawnej Rezydencji Wettynów (Dresdner Münzkabinett des Residenzschlosses), opublikowane dzięki uprzejmości działu prasowego Drezdeńskich Państwowych Zbiorów Sztuki (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Start / Europa / Niemcy / Saksonia / Drezno / Moneta z okazji 100-lecia Reformacji w Saksonii w roku 1617

Autor: Opublikowano: 2023/02Zaktualizowano: 2024/03Kategorie: DreznoZnaczniki: , , Wyświetleń: 321