Na małym poletku z zasianymi warzywami są już widoczne pomidorki, które pięknie rosną na pnących się po aluminiowych podporach krzaczkach.

W wersji rymowanej:

To wielka radość dla Warszawiaczka,
gdy pomidorki rosnąc na krzaczkach,
dzięki podporom pną się do góry,
aluminiowe ściskając rury.