Schloßstraße in Dresden: Fürstliches Haus viertes von rechts.

Deutsch-Polnisches Wörterbuch

Słownik Niemiecko-Polski

Der Zweck dieser alphabetischen Liste von Wörtern, die ich mit Freude in deutschsprachigen Veröffentlichungen entdeckt habe, besteht darin, zu helfen, sich diese besser zu merken sowie sie auch zu verwenden, damit eigene Formulierungen präziser sind und die Sprache reicher und angenhemer für die Leser und Zuhörer (Celem tej alfabetycznej listy słów, wyrażeń i zwrotów, które z przyjemnością odkryłem w niemieckojęzycznych publikacjach, jest pomoc w lepszym ich zapamiętaniu i stosowaniu, aby używane przeze mnie określenia były precyzyjne, a język bogatszy i przyjemnniejszy w odbiorze dla czytelników i słuchaczy).

– Piotr Jeznak

 • Allerhöchstdieselben bzw. Allerhöchstdieselbe (Stosowane w odniesieniu do królów i królowych oraz cesarzy oraz cesarzowych a także matek władców tej rangi określenia zastępujące uchodzące w tym przypadku za niegodne zaimki on i ona.)
 • Alltäglichkeit, die (codzienność)
 • anmaßend (pretensjonalny)
 • Aufgabe besteht darin (zadanie polega na tym)
 • dass er nicht abgesucht werden hätte können (tak, że nie mógłby zostać przeszukany)
 • detailbemessener (bardziej szczegółowy)
 • Eisentraverse, die (żelazna kratownica)
 • Engstirnigkeit, die (Cecha umysłu polegająca na zawężeniu horyzontów i ograniczonym pojmowaniu całości zagadnienia)
 • Fragen zu beantworten suchen (podjąć próbę odpowiedzi na pytania)
 • Gestrüpp, das (krzaczysko, zarośla)
 • Heide, die (Pustać, pustka w sensie płaskiego, słabo zaludnionego obszaru, o niewielkim zalesieniu)
 • Herzensanliegen (sprawa, która leży komuś na sercu)
 • Herz ausschütten (wylać serce)
 • hochbetagt (sędziwy)
 • Hüttenlehmbrocken, das (Materiał budowlany na bazie gliny, używany od najdawniejszych czasów w Europie do budowy prostych domów o konstrukcji drewnianej.)
 • in Krieg verwickeln (uwikłać w wojnę)
 • Lebensbewältigung (radzenie sobie w życiu)
 • lodern (płonąć)
 • Menschwerdung (wcielenie)
 • Schlüsse ziehen (wyciągać wnioski)
 • seiner Verachtung vollen Lauf lassen (dać upust swej pogardzie)
 • setzen sich zur Wehr (podjąć walkę)
 • sich zusammenraffen (wziąć się w garść)
 • verheißungsvoll (pomyślnie)
 • zimperlich (w sposób przesadnie wrażliwy)
 • zugetan sein (być oddany komuś)