Avatar photo

About Dr. Roman Macioszek

Roman Macioszek uzyskał tytuł doktora filologii germańskiej w roku 2007 na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2012 w drezdeńskim wydawnictwie Neisse Verlag opublikowana została jego książka Der Schweidnitzer Verlag L. Heege und die Zeitschrift „Wir Schlesier!”(1920-1939). Eine literatursoziologische Studie. Dr Macioszek jest także autorem wielu tekstów oraz haseł encyklopedycznych w pracach zbiorowych. W roku 2021 opublikował cztery związane z Wiedniem artykuły - Cmentarz Centralny [Zentralfriedhof], Hofburg i Plac Meksyku [Mexikoplatz] w: Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 2, Poznań 2021, oraz: Polskie miejsca pamięci na wybranych nekropoliach Wiednia, s. 191-198 [w:] Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego. Animatorzy życia artystycznego – tłumacze – instytucje kultury, Wrocław 2021.
Go to Top