Widok z miejscowości Annaberg bei Mariazell na masyw górski Ötscher w Północnych Alpach Wapiennych.

Niemieckojęzyczne nazwy geograficzne o źródłosłowie słowiańskim

Słowianie zapisali się w historii średniowiecza, które interesuje mnie w ich kontekście najbardziej, również poprzez swoją obecność w krajach dziś niemieckojęzycznych, takich jak Austria i Niemcy. Językowy wpływ tej największej grupy etnicznej Europy potwierdzają m.in. niemieckojęzyczne nazwy geograficzne o źródłosłowie słowiańskim, wzmiankowane w literaturze tematu oraz popularnonaukowej wydawnictw niemieckojęzycznych.

Austria

Niemcy

 • dziesiątki nazw miast na terenie Łużyc, na przykład
  • Bautzen (pol. Budziszyn);
  • Chemnitz (pol. Kamieniec);
  • Weißwasser (od górnołużyckiego Běła Woda) oraz
 • w Saksonii, przykładowo:
  • Dresden (pol. Drezno – od starogórnołużyckiego Drežďany, czyli mieszkańcy bagien);
  • Leipzig (pol. Lipsk) od starołużyckiego Lipskmiejsca, gdzie rosną lipy [1];
  • Pirna (prawdopodobnie od nazwy jednego z bóstw Połabian).

Niemieckojęzyczne nazwy geograficzne o źródłosłowie słowiańskim są dla mnie ciekawostką historyczną i zachętą do dalszego poznawania kultury regionów. Rozwinięciem takiej podróży może być też cofnięcie się na linii czasu i poszukanie nazw, które na terenie Austrii i Niemiec mają pochodzenie celtyckie.


Artykuł będzie sukcesywnie uzupełniany o dalsze informacje, także przypisy.

 1. [↑] Wenzel, Walter. Leipzig – ein altsorbischer Ortsname w: Namenkundliche Informationen / NI 107/108 (2016), S. 478-481

Start / Europa / Austria / Niemieckojęzyczne nazwy geograficzne o źródłosłowie słowiańskim

Opublikowano: 2024/04Zaktualizowano: 2024/04Kategorie: Austria, SłowianieZnaczniki: , Wyświetleń: 191